Complementaire Thuiszorg

Heeft u dagelijks ondersteuning thuis nodig bij: de persoonlijke verzorging, verpleging, ambulante ondersteuning of ambulante jeugdhulp.

Wij kunnen u ondersteunen!

Wij werken met een klein vast en ervaren team in uw wijk.

 

Wij kunnen u ondersteunen in verschillende situaties: bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname( revalidatie thuis en specialistische intensieve verpleging) , wondzorg, ondersteuning bij de toiletgang, wassen of douchen, eten en drinken, stomazorg, aan- en uittrekken van steunkousen, zuurstof toediening, het inbrengen of verwijderen van een katheter, eenmalig katheteriseren, het geven van injecties, 't verzorgen c.q. uitzuigen van een tracheastoma, sondevoeding toedienen.

 

Bij het begeleiden(ambulant ondersteunen) gaat het om het bieden van structuur, het handhaven of 't bevorderen van de zelfredzaamheid en de integratie in de samenleving.

 

Bij jeugdhulp kan het soms nodig zijn om u en uw gezinsleden te ondersteunen.  Wij zorgen ervoor dat u niet steeds weer uw verhaal hoeft te doen; samen met u brengen wij heel specifiek, simpel en duidelijk vanuit de opbouw van het NIC classificatiesysteem uw situatie in beeld.

Als u dat wenst nemen wij de coördinatie van het contact en de samenwerking met andere disciplines van u over; tot u dat op een bepaald moment in uw leven weer zelfstandig zou kunnen doen of met de nodige ondersteuning. Samen met u maken wij het plan van aanpak; helpen u waar nodig weer te stabiliseren.

Wij gaan samen met u op zoek naar oplossingen op uw mogelijke vraagstukken en verwijzen u eventueel door naar een specifieke instantie of specialist. 

© Thuiszorg Therlisana , 2019 All Rights Reserved