Complementaire Thuiszorg

Heeft u dagelijks ondersteuning thuis nodig bij: de persoonlijke verzorging, verpleging, ambulante ondersteuning.

Wij kunnen u ondersteunen!

Wij werken met een klein vast en ervaren team in uw wijk.

 

Wij kunnen u ondersteunen in verschillende situaties: bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname( revalidatie thuis en specialistische intensieve verpleging) , wondzorg, ondersteuning bij de toiletgang, wassen of douchen, eten en drinken, stomazorg, aan- en uittrekken van steunkousen, zuurstof toediening, het inbrengen of verwijderen van een katheter, eenmalig katheteriseren, het geven van injecties, 't verzorgen c.q. uitzuigen van een tracheastoma, sondevoeding toedienen.

 

Bij het begeleiden(ambulant ondersteunen) gaat het om het bieden van structuur, het handhaven of 't bevorderen van de zelfredzaamheid en de integratie in de samenleving.

 

Wij gaan samen met u op zoek naar oplossingen op uw mogelijke vraagstukken en verwijzen u eventueel door naar een specifieke instantie of specialist.