Hoe wij te werk gaan bij jeugdhulp

 

Tijdens het intakegesprek brengen wij samen met u en uw kind het vraagstuk, aandachtsgebied of zorgvraag in kaart. Samen stellen we het doel vast en vervolgens zullen wij op basis daarvan bespreken welke vorm van aanpak(methodiek) de beste kans van slagen heeft en in het plan van aanpak zal worden uitgewerkt. Wij evalueren periodiek over de uitkomsten bij het gestelde doel. Uw ideeën of die van uw kind evalueren wij ook. Als het nodig is stellen wij het plan van aanpak bij.

Afhankelijk van het vraagstuk en de eventuele uitkomsten van onderzoek, kan er bijvoorbeeld gelijktijdig ouderbegeleiding en therapie bij het kind plaatsvinden. Soms kan het nodig zijn om andere deskundigen te betrekken in het veranderings- of verbeteringsproces.

Onze hulp kan uit diverse activiteiten bestaan en soms ook naast elkaar. Onze hulp is interactief, levendig, ondersteunend en wij motiveren onze klanten om creatief na te denken over relevante zaken.  Wij stellen vragen en moedigen onze klanten aan om hun gevoelens, inzichten en gedachten over een bepaald vraagstuk of zorgvraag verbaal te uiten.

Door iemand aan te moedigen om zelf het antwoord op het mogelijk vraagstuk te vinden; kan degene zich bekrachtigd voelen en meer zelfvertrouwen krijgen in het verdere ondersteuningsproces.

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke aandachtsgebieden waar wij u bij kunnen helpen:

 

 • Samenwerken en sociale interactie

 • Zelfvertrouwen

 • Stress management

 • Negatieve gedachten en negatief zelfbeeld

 • Vriendschap ontwikkelen

 • Angst

 • Schoolproblemen

 • Gezinsproblemen

 • Echtscheiding

 • Omgaan met rivaliteit van leeftijdsgenoten

 • Vaardigheden verder ontwikkelen