Mantelzorg

Participatiewet en Shared Decision making

Wij definiëren participatie als “inspraak in besluitvorming en actieve deelname aan activiteiten zoals planning, evaluatie, hulpverlening vanuit de ervaringsdeskundigheid van familie, mantelzorgers, vrijwilligers of contactpersonen, in partnerschap met professionals.

”Participatie van mantelzorgers, contactpersonen, vrijwilligers of familie is geen doel op zich, maar wel de aanrijking tot betere levenskwaliteit, tevredenheid en gezondheid voor onze klanten.

Mantelzorg is een onweerlegbaar bewijs van solidariteit. Binnen de mogelijkheden die er zijn bieden de mantelzorgers  van onze klanten hulp bij eten, wassen, aan-en uitkleden, boodschappen doen, hulp bij naar het toilet gaan, hulp bij in en uit bed gaan, onderhoud van de woning,en wassen, drogen en strijken.

Meestal is de mantelzorger ook onze eerste contactpersoon waar wij de zorgvraagstukken  voor onze  klanten mee bespreken ( ook in noodsituaties, bij vakantie of bij afwezigheid  van belangrijke anderen voor onze klanten.