Doelstelling

* Wij van Therlisana hebben een 'frisse kijk' op zorg

* Keuzevrijheid voor de klant.

* Kwaliteit

* U weet bij ons waar u aan toe bent
* Niet steeds wisselende gezichten en handen aan uw bed
* Wij streven naar duidelijk meetbare vooruitgang van uw situatie en stellen ook alles in het werk om dat samen met u en uw behandelend arts te bereiken.

* 'Gezond' leven met 'wellbeing' activiteiten / behandelingen

* Hygiëne


* Dieetadvisering / Voedingsbegeleiding

* Deskundige zorg (Evidence Based Practice)

* Korte communicatie lijnen

* Kleinschalig

* Rust en balans

* Warme aandacht

* Voorlichting
* Efficiëntie; erg belangrijk in tijden van schaarse middelen en voorzieningen
* Creativiteit

* Maatwerk
* Methodisch werken

 

* Bijscholing van medewerkers

Het bieden van wellnessbehandelingen en complementaire thuiszorg(wijkverpleging)

Onze doelgroep:

* klanten  met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening.

* klanten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

* klanten die puur om esthetische redenen een  wellnessbehandeling willen ondergaan.

* ''Lichaam en geest werken samen, kunnen mekaar saboteren of net ondersteunen. Conventionele en niet-conventionele therapieën kunnen dit proces op vele manieren hulp bieden. Wij kunnen u van dienst zijn!''

* Wij kijken naar de totale mens. Immers de mens is meer dan de som der delen! In goed overleg met uw behandelend arts, specialist of huisarts bieden wij ondersteunende, professionele gezondheidszorg bij u thuis.

* Samen met u en/of uw mantelzorger, stellen wij in de juiste samenhang met uw hulp - of zorgvraag het zorgdoel op. Het zorgdoel werken wij verder uit in een indicatiebesluit, een zorgleefplan en/of een plan van aanpak. 

* Tijdens zo'n zorgmoment geven wij aandacht aan wat nog WEL kan, in plaats van aan wat niet meer kan. Door te prikkelen wat gezond is, wordt de aandacht weggenomen van wat ziek is en maakt plaats voor nieuwe aangename ervaringen. Wij stimuleren onze klanten om chronische beperkingen zo goed als mogelijk is, te leren inpassen in hun dagelijks leven.

                                                                                                                       

* Dit doen wij door omgevingsfactoren, sociale -, fysische -, financiele-, spirtituele- emotionele- en intellectuele factoren die samen het welzijn van een mens beïnvloeden in acht te nemen.

 

 

​* Wij bieden zorg, begeleiding of een behandeling aan in een schone, veilige, rustgevende en plezierige omgeving die geschikt aanvoelt; zowel voor de klant als voor de medewerker.

 

* Wij werken vanuit de christelijke grondslag, waarbij het geloof in Jezus Christus het vertrekpunt is. 

 

* Wij bouwen op de peilers van onder andere:  zorgvuldigheid, plezier, netheid, rust.

 

* Wij voeren de  werkzaamheden  volgens de best beschikbare mogelijkheden, zowel voor de klant als voor de medewerker.

* Naar relevantie ondersteunen en betrekken wij de mantelzorger in voorkomende zorgprocessen.

* Klanten die thuiszorg van ons ontvangen, kunnen tegen een vergoeding kiezen voor een aanvullende wellnessbehandeling. Deze aanvullende dienst wordt niet vanuit de indicatie vergoed.

 

​* In de wellnesskoffer hebben wij materialen beschikbaar, die de klant kan gebruiken om op sociaal en lichamelijk- , intellectueel-  en sociaal gebied vitaal te blijven.

 

* Ook de mantelzorger kan eventueel gebruik maken van deze mogelijkheid. Bij alle activiteiten/behandelingen bieden wij ondersteuning aan de klant en zijn wij direct betrokken.

* In onze wellnessruimte voor wellnessbehandelingen wordt u verwelkomd met een drankje naar keuze.